Cách Mặc Đồ Ngũ Hành Các Môn Phái VLTK 1 Chuẩn Nhất

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn mặc đồ ngũ hành võ lâm 1 cho từng môn phái nha. Lưu ý không phải môn phái hệ nào là mặc theo bảng ngũ hành hệ đó đâu nhé và mỗi môn phái sẽ có nhiều các mặc đồ khác nhau, dưới đây mình liệt kê cách mặc đồ của từng phái, từng đường. Và sẽ tổng kết lại các bạn nên sử dụng set đồ nào.

Trước tiên các bạn cần hiểu các thuật ngữ trong game vl1 khi chọn đồ:

Bạn đang xem: mặc đồ ngũ hành võ lâm 1

 • chst: chuyển hóa sát thường thành nội lực
 • tglc: giảm thời gian làm chậm
 • tgtd: giảm thời gian trúng độc
 • tgc: giảm thời gian choáng
 • VK: vũ khí

Mặc đồ ngũ hành khi dùng Vũ Khí hệ Kim

Mặc theo ngũ hành vũ khí hệ Kim: với vũ khí kim có thuộc tính, tăng sát thưởng vật lý điểm, ( tăng độ giật ngửa và sát thương khi đánh đối thủ ) kháng độc, đây là set đồ sử dụng phổ biến, các môn phái có thể sử dụng chủ yếu là các phái hệ ngoại công như :

 • Thiếu Lâm: Đao, bổng, quyền mặc theo vk hệ kim, vì trong chiêu 9x đã có sẵn băng sát.
 • Đường môn: Tụ tiễn ( nỏ ), phi đao, cửu cung
 • Nga mi kiếm: chiêu 9x đã có sẵn băng sát
 • Thúy yên đao: chiêu 9x đã có sẵn băng sát
 • Côn Lôn Đao: tăng damege triệt hạ đối thủ.
 • tddc: tốc độ di chuyển:
 • tdd: tốc độ đánh

Mặc đồ ngũ hành khi dùng Vũ Khí hệ Hỏa

Đặc trưng mặc đồ theo vũ khí hệ hỏa có thuộc tính hỏa sát nội công, và thời gian làm chậm, các phải có thể sử dụng:

 • Cái bang rồng ( chưởng ):
 • Thiên Nhẫn đao ( Thiên ngoài lưu tinh ):
 1. Nón hỏa: thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý.
 2. Vũ khí: hỏa sát nội công, thời gian làm chậm
 3. Áo mộc: tgph 30 hoặc 40, kháng lôi,
 4. DC mộc: Kháng tất cả + kháng lôi
 5. Giày thổ: kháng băng, thời gian trúng độc, tốc độ di chuyển >19%
 6. Nhẫn thổ: tgian trúng độc, kháng băng
 7. Bao tay, ngọc bội kim: kháng độc
 8. Nhẫn thổ: kháng băng cao + tgtd
 9. Nhẫn thủy: kháng hỏa + tgc

Mặc đồ ngũ hành khi Vũ Khí hệ Thổ

Vũ khí hệ thổ với thuộc tính tăng lôi sát nội công ( không tăng tỷ lệ choáng nha ), kháng băng hoặc giảm thời gian trúng độc, các phái có thể sử dụng:

 • Võ Đang Quyền ( Khí ):
 • Côn Lôn Kiếm ( Sét ):
 1. Vũ khí thổ: lôi sát nội công, thời gian trúng độc hoặc kháng băng
 2. Nón thổ: kháng băng, thời gian trúng độc, võ đang quyền thì nên chọn đồ có dòng chuyển hóa sát thương thành nội lực.
 3. Áo hỏa: thời gian phục hồi, thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý
 4. Dây chuyền hỏa: kháng tất cả, thời gian làm chậm
 5. Giày kim: ưu tiên tốc độ di chuyển + chst cao ( nếu là võ đang quyền ), kháng độc thấp cũng được.
 6. Đai mộc : kháng lôi + chst ( nếu là võ đang quyền )
 7. Bao tay + ngọc bội thủy: có dòng kháng hỏa + tgc
 8. Nhẫn Kim: Kháng độc
 9. Nhẫn mộc: Kháng lôi + chst ( nếu là võ đang quyền )

Mặc đồ ngũ hành khu dùng Vũ Khí hệ Thủy

Mặc theo set đồ 5 hành vũ khí hệ thủy với đặc trưng có các thuộc tính nổi bật như: Kháng hỏa, băng sát nội công, băng sát ngoại công, giảm thời gian choáng, các phái có thể sử dụng:

 • Võ đang kiếm: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )
 • Nga mi chưởng: sử dụng vk có thuộc tính băng sát nội công, kháng hỏa hoặc choáng.
 • Thiên vương chùy – thương – đao:
 • Côn Lôn Đao: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, thời gian choáng
 • Cái bang bổng: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )
 • Ngũ độc đao: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )
 • Thiên Nhẫn Kích: sử dụng vũ khí thuộc tính băng sát ngoại công, kháng hỏa ( hoặc choáng )

Mặc đồ ngũ hành khi dùng Vũ Khí hệ Mộc

Với vũ khí hệ mộc có các thuộc tính chủ đạo như tăng độc sát nội công hoặc độc sát ngoại công, kháng lôi.

 • Ngũ độc đao: vk tăng điểm độc sát ngoại công, kháng lôi
 • Ngũ độc chưởng: vk tăng điểm độc sát nội công, kháng lôi
 • Đường môn 3 đường: chủ yếu dùng để săn boss, vì độc của đường môn rút rất chậm
 • Thùy Yên Đao: chủ yếu dùng để săn boss, vì độc của Thúy yên rút rất chậm

Gợi ý mặc đồ 5 hành cho từng môn phái võ lâm 1

 • Thiếu lâm đao – bổng – quyền : mặc 5 hành vk hệ kim
 • Thiên Vương chùy – thương – đao: mặc 5 hành vk hệ thủy
 • Ngũ độc đao: tùy theo phong cách chơi mà chọn vk thủy hay mộc. Thủy có hiệu ứng đánh làm chậm, còn vk mộc thì rút độc nhanh hơn.
 • Ngũ độc chưởng: dùng vk hệ mộc
 • Võ đang kiếm: sử dụng 5 hành vk hệ thủy
 • Võ đang quyền: 5 hành vũ khí thủy để tăng kháng hiệu ứng
 • Cái bang rồng: 5 hành vũ khí hỏa
 • Cái bang bổng: 5 hành vũ khí thủy
 • Nga my kiếm: 5 hành vũ khí kim
 • Nga my chưởng: dùng 5 hành vũ khí thủy
 • Đường môn tụ tiễn – phi đao – phi tiêu: dùng set 5 hành vũ khí kim để kết liễu đối thủ nhanh.
 • Thiên Nhẫn Kích: dùng set 5 hành vũ khí thủy
 • Thiên Nhẫn đao: dùng set 5 hành vk hỏa
 • Côn lôn đao: có thể mặc 5 hành theo vk kim hoặc vk thủy. Với vk kim sẽ tăng damage, còn vũ khí thủy thì có thêm hiệu ứng làm chậm do băng sát.
 • Côn lôn kiếm ( chưởng ): chỉ có con đường duy nhất là mặc theo bộ 5 hành vũ khí hệ thổ.

Gợi ý mặc đồ 5 hành theo vũ khí

Trên chỉ là hướng dẫn cơ bản, trang bị ngũ hành võ lâm 1 không hề đơn giản như vậy. Đối với những game thủ chuyên nghiệp thì họ build đồ ngũ hành theo vũ khí. Nghĩa là họ chọn được vũ khí phù hợp sau đó dựa vào bảng 5 hành trên đẻ chọn các trang bị khác phù hợp.

– Dùng vũ khí hệ Kim: mũ hệ Kim, áo + dây chuyền hệ Thổ, thắt lưng + nhẫn (dưới) hệ Hỏa, bao tay + ngọc bội hệ Mộc, dày + nhẫn (trên) hệ Thủy.

Tham khảo thêm: Tăng Điểm Ngũ Độc Đao – Chưởng – Bùa VLTK1

– Dùng vũ khí hệ Mộc: mũ hệ Mộc, áo + dây chuyền hệ Thủy, thắt lưng + nhẫn (dưới) hệ Kim, bao tay + ngọc bội hệ Thổ, dày + nhẫn (trên) hệ Hỏa.

– Dùng vũ khí hệ Thủy: mũ hệ Thủy, áo + dây chuyền hệ Kim, thắt lưng + nhẫn (dưới) hệ Thổ, bao tay + ngọc bội hệ Hỏa, dày + nhẫn (trên) hệ Mộc.

– Dùng vũ khí hệ Hỏa: mũ hệ Hỏa, áo + dây chuyền hệ Thổ, thắt lưng + nhẫn (dưới) hệ Thủy, bao tay + ngọc bội hệ Kim, dày + nhẫn (trên) hệ Thổ.

– Dùng vũ khí hệ Thổ: mũ hệ Thổ, áo + dây chuyền hệ Hỏa, thắt lưng + nhẫn (dưới) hệ Mộc, bao tay + ngọc bội hệ Thủy, dày + nhẫn (trên) hệ Kim.

Kinh nghiệm kích đồ ngũ hành cho từng phái

Đây là cách Tùy vào từng môn phái, sát thương nội công hay ngoại công mà chọn vũ khí khác nhau. Ví dụ 5 độc đao thì thường chọn vũ khí hệ Thủy để lấy dòng băng sát ngoại công, bởi vì khi pk sẽ mạnh hơn là chọn hệ mộc.

Hệ Kim:

 • Thiên Vương đao, thương, chùy – Thiếu Lâm đao dùng vũ khí hệ Thủy (lấy dòng băng sát ngoại công)

Hệ Mộc:

 • Ngũ Độc đao – Đường Môn đao, tiêu, bão vũ dùng vũ khí hệ thủy (lấy dòng băng sát ngoại công)
 • Ngũ Độc chưởng dùng vũ khí hệ Mộc (lấy dòng độc sát nội công) hoặc dùng vũ khí hệ khác (lấy dòng kháng)
 • Đường Môn bẫy dùng vũ khí hệ Mộc hoặc Thủy (lấy dòng độc sát, băng sát nội công)

Hệ Thủy:

 • Nga My kiếm – Thúy Yên đao dùng vũ khí hệ Thủy (lấy dòng băng sát ngoại công)
 • Nga My chưởng – Thúy Yên song đao lấy vũ khí hệ Thủy (lấy dòng băng sát nội công) hoặc vũ khí hệ khác (lấy dòng kháng)

Hệ Hỏa:

 • Cái Bang chưởng – Thiên Nhẫn đao dùng vũ khí hệ Hỏa (lấy dòng hỏa sát nội công)
 • Cái Bang bổng – Thiên Nhẫn thương dùng vũ khí hệ Thủy (lấy dòng băng sát ngoại công)

Hệ Thổ:

 • Côn Luân đao – Võ Đang kiếm vũ khí hệ Thủy (lấy dòng băng sát ngoại công)
 • Côn Luân sét – Võ Đang quyền vũ khí hệ Thổ (lấy dòng lôi sát nội công)

Dựa vào hệ của từng vũ khí và lựa chọn các trang bị còn lại sao cho đúng 5 hành nhé, kéo lên trên để xem phần này.

Ngũ hành phái & tương sinh tương khắc

Ngũ hành phái

Trong võ lâm, 5 ngũ hành tương ứng với 10 môn phái với các ngũ hành phái cụ thể:

Hệ Kim: các phái Thiếu Lâm, Thiên Vương Bang.

Hệ Mộc: các phái Đường Môn, Ngũ Độc.

Xem thêm: Tăng Điểm Thiên Vương Chùy – Thương – Đao VLTK1

Hệ Thủy: các phái Nga My, Thúy Yên.

Hệ Hỏa: các phái Cái Bang, Thiên Nhẫn.

Hệ Thổ: các phái Võ Đang, Côn Lôn.

Tương sinh các phái

Mộc sinh Hỏa

Hỏa sinh Thổ

Thổ sinh Kim

Kim sinh Thủy

Thủy sinh Mộc

Ví du: Cái bang (hệ Hỏa) thường đi với Ngũ độc, Đường môn (hệ Mộc)

Tương khắc các phái

Hệ Mộc khắc chế Thổ

Hệ Thổ khắc chế Thủy

Hệ Thủy khắc chế Hỏa

Hệ Hỏa khắc chế Kim

Hệ Kim khắc chế Mộc

Ví dụ: Cái bang (hệ Hỏa) thường gặp bất lợi nếu gặp Nga My, Thúy Yên (hệ Thủy)

Tham khảo thêm: Tổng Hợp Cách Kiếm Điểm Danh Vọng Võ Lâm 1

Những lưu ý khi mặc đồ 5 hành võ lâm truyền kỳ 1

– Nếu bạn muốn kích hoạt 6 dòng (3 dòng ẩn) thì cần phải kích theo hệ môn phái, theo 5 hành hoặc dùng bộ an bang định quốc,…
– Quy tắc chung kích 1 dòng: hệ mộc kích dòng hệ hỏa, hỏa kích thổ, thổ kích kim, kim kích thủy, thủy kích mộc.
– Trang phục sẽ kích được thuộc tính âm của Mũ và Vũ khí.
– Vũ khí sẽ kích hoạt thuộc tính âm của Giày và Nhẫn trên.
– Tương tự như vậy cho các thiết bị khác, mỗi thiết bị sẽ kích hoạt thuộc tính âm cho 2 trang bị khác.

Tham khảo thêm: iwinapp.vip - Link Tải Game Bài iWIN Club - iOS - Android - APK - 2023